Komplexné projektovanie interiérov bytov, rodinných domov a obchodných priestorov, realizácia a koordinácia

- projektovanie a plánovanie interiérov podľa nárokov objednávateľa
- účasť pri relizácii a koordinácia práce
- komplexná inžinierska a stavebná činnosť

Máte málo finančných prostriedkov ? Chcete mať estetický design ? S našimi návrhmi dosiahnete svoj cieľ.
ROEN Plus, s.r.o.
Riedl Enikő
Dunajská Streda
Tel.: +421 903 212 712
Mail: er@madnet.sk
Web: http://www.roendesign.sk